Systém vítězí nad lidmi II - České dráhy odpovídají na stížnost

neděle 7. únor 2016 19:47

Když jsem před dvěma týdny sepsal svůj zážitek s problematickým cestováním na trati České Budějovice – Praha, přineslo mi to celou řadu zajímavých informací a podnětů, o které je škoda se nepodělit. Jejich vrcholem byla i oficiální odpověď KOD – oddělení kvality a kontroly Generálního ředitelství ČD, a.s.

Kromě omluvy byl v emailu znovu podrobný popis situace a poukázání na viníka – Státní správu železniční dopravní cesty. To plně korespondovalo i s reakcemi, které jsem dostával na svůj první článek.

Pochopil jsem tedy situaci. Obětavý dopravce České dráhy dělá pro lidi první a poslední, dokonce musí „musí nad rámec běžných nákladů zajišťovat náhradní autobusovou dopravu,“ zatímco zlí jsou ti druzí. Na první pohled to dává logiku. Na druhý už ne.

České dráhy i Státní správa železniční dopravní cesty byly kdysi jedna organizace. Stát ji uměle rozdělil na dvě, jedna se stará o koleje, druhá o dopravu. Ale státu patří obě. Na trati, kde opět tentýž stát nepustí jiného dopravce (jako třeba na trať Praha – Ostrava), je toto dělení výhodné k tomu, aby daňový poplatník mohl být vždycky odkázán někam jinam. Je to systém, který vytváří a spravuje stát, který platíme z daní. Je to systém, kde jsou tajemní „oni“, kteří za vše můžou a na které nikdy nedohlédneme. Je to systém, který se projevuje i v mnoha jiných oblastech našeho života.

A to je smutný konec jedné stížnost, která  mi vlastně k ničemu nebyla, nic nezměnila a ani nic nezmění. Pokud tedy nedostanu ještě jinou odpověď, protože tahle sepsaná a odeslaná na mou adresu na základě mého podnětu JUDr. Petrem Holánkem začínala oslovením „Vážený pane Růžičko“.

Tak alespoň u jednoho konkrétního člověka v celém tom systému vidím, že udělal nějakou chybu. Pokud by mi tedy samozřejmě nevysvětlil, že podnět pro něj zpracovávala nějaká jiná státní organizace a on v Českých drahách pracoval už jen s daty, která dostal. 

Bedřich Jetelina

Bedřich Jetelina

Bedřich Jetelina

Chci psát o všem zajímavém, co v životě potkám. Snad tak, že to zaujme i ty, kteří měli tu přednost potkat úplně jiné zajímavosti.

Zajímají mě moderní technologie, teologie, postmoderní myšlení, antika a média. A navíc jsem přesvědčen, že mezi tím vším lze (někdy) nalézt i zajímavé souvislosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00